Jeg tror på Jesus Kristus.

Jesus er min frelser og Herre. 

Han giver mig liv og håb og trøst midt i en tid, hvor meget er omskifteligt, hvor krig og ufred er vores dagligdag i medierne. I joh.3.16 står disse stærke ord: “Thi således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn for at enhver, som tror på ham ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.

Hvilken gave til os, at Jesus døde i vores sted, så når vi vælger Jesus i vores liv, så vælger vi livet. Jesus siger selv at han selv er livet og opstandelsen, og den som tror på ham, skal leve om han end dør. Hvilket håb og hvilken trøst vi har i Jesus. Han er livets lys midt i en mørk tid. Det er for mig den vigtigste livsværdi i mit liv, det giver mig indre fred og glæde som er varig På trods af skiftende omstændigheder.

I nye testamente står det i Joh. 14.27: “Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer, jeg giver jer ikke som verden giver. Jeres hjerte forfærdes ikke og være ikke modløse”. Det er også et håb til dig der læser det i dag. Jesus Han er vejen, sandheden og livet og ingen kommer til faderen uden ved Jesus Kristus. 

Du er altid velkommen til at kontakte mig. 

Med venlig hilsen

Hanne Madsen